Rispåbyggnad

Med en rispåbygnad från Bresons ökar du lasten med ris till ca 25-30M3S. Samt underlättar för flisningen och minskar stamskador

Utfälld blir maskinen 5,8meter bred, och med uppfällda sidor 3,1meter. Med påbyggnaden för riskörning ökar vikten på maskinen med ca3000kg från traditionell virkeskörning.

Vi monterar påbyggnaden och gör maskinen körklar.

Vi kan även leverera påbyggnadern lös

 

Vid frågor kontakta Mats Eriksson  mats@breson.se  0174-12203

rispabyggnad-2

rispabyggnad-1

rispabyggnad-6

rispabyggnad-5

rispabyggnad-4

rispabyggnad-3

rispabyggnad-2