Brandbesiktningar

Vi har auktoriserad personal som utför brandbesiktningar och service av släcksystem på fordon. Detta arbete utförs både i verkstad samt på fält.

brandbesiktning-dafo